Home
                                                       Konkurs
                                                     Regulamin
                                              Konwencja
                                    Ochrona
            Galeria

 

      Definicje
      Linki
      Kontakt

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie pt.: "Różnorodność biologiczna Małopolski".


Konkurs ma na celu promocję różnorodności biologicznej Małopolski głównie wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu województwa. Udział w konkursie poszerzy wiedzę i zainteresowanie zasobami przyrodniczymi otaczającego nas środowiska.


Do udziału zapraszamy przede wszystkim miłośników lokalnej flory i fauny, którzy poprzez ciekawe ujęcie fotograficzno-opisowe niepowtarzalnej przyrody małopolskiej bioróżnorodności chcą przyczynić się do szerzenia wiedzy na jej temat.

Uczniowie uczestniczący w konkursie, będą mieli niecodzienną okazję zaprezentowania swych umiejętności fotograficznych (plastycznych) oraz literackich przed komisją oceniającą, wszystkimi osobami oglądającymi wystawę, album książkowy i stronę internetową. Udział w konkursie jest szansą pokazania i sprawdzenia swoich zdolności plastycznych oraz wiedzy z zakresu ochrony przyrody.


Autorom najwyżej ocenionych prac zostaną wręczone nagrody w postaci atrakcyjnego sprzętu fotograficznego, książek oraz dyplomów.


Nagrodzone prace zostaną opublikowane w albumie promującym różnorodność biologiczną Małopolski, a także umieszczone w Internecie na stronach Fundacji (www.fwie.eco.pl).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

Prace konkursowe należy przesyłać do 17 grudnia na adres:


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4 Ip.
31-121 Kraków
z dopiskiem Konkurs - "Różnorodność biologiczna Małopolski"

kontakt:
Bernadeta Jękot - koordynator konkursu
biuro@fwie.eco.pl